Wyróżniamy 3 metody rozliczania:

  1. Stawka godzinowa – preferowana forma współpracy przy poważniejszych i rozleglejszych przedsięwzięciach, pozwala na racjonalny i optymalny rozkład pracy do kosztów obsługi prawnej,
  2. Ryczałt stały – preferowana forma współpracy przy stałej obsłudze prawnej. Pozwala na zapewnienie stałego kontaktu z prawnikiem, bieżącej obsługi prawnej i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Stawka określana stosownie do przewidywanego nakładu pracy, dziedziny prawa oraz zakresu pomocy prawnej,
  3. Opłata jednorazowa – preferowana forma współpracy przy jednorazowej pomocy prawnej, w szczególności przy poradach i opiniach prawnych, sprawach sądowych przed poszczególnymi instancjami, redagowaniu jednorazowych pism i umów o stopniu mniej skomplikowanym.

Szczegóły zasad współpracy będzie regulowała umowa współpracy zawierana z Klientem. W mniej skomplikowanych zleceniach zasady współpracy będą wynikały ze wzajemnych ustaleń poczynionych drogą e-mailową, ustną lub w oparciu o fakturę VAT.

Do wynagrodzenia kancelarii doliczana jest obowiązująca stawka podatku VAT, która na obecną chwilę wynosi 23% od wynagrodzenia bazowego. Wszelkie opłaty sądowe, skarbowe, kancelaryjne i tym podobne są ponoszone przez Klienta.

W przypadku prowadzenia spraw sądowych wynagrodzenie kancelarii będzie ustalane przy uwzględnieniu zasad wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat zaczynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1804).

Kancelaria Prawna Tychy