Prawo spółek handlowych

 

Jedną z wiodących aktywności naszej Kancelarii jest pomoc prawna i obsługa spółek prawa handlowego, zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych:

W ramach tej dziedziny w szczególności zapewniamy:

  • zakładanie spółek, w tym przygotowywanie aktów założycielskich, pomoc w doborze odpowiedniej formy prawnej działalności,
  • przeprowadzanie przekształceń i zmian organizacyjnych, fuzje, przejęcia oraz likwidacje spółek,
  • reprezentację przed sądem rejestrowym, aktualizowanie i zgłaszanie wpisów do KRS,
  • obsługę prawną organów spółek, zmiany osobowe organów, pomoc w sporządzaniu uchwał oraz w kontraktowaniu członków organów spółek,
  • zmiany kapitału zakładowego spółek, emitowanie nowych akcji lub udziałów, zmiany wspólników oraz ich wkładów,
  • zaskarżanie uchwał, spory wewnątrzorganizacyjne, w tym wykluczanie ze spółek wspólników oraz akcjonariuszy,
  • pomoc prawną przy podejmowaniu strategicznych decyzji dla spółki,
  • bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa,
  • reprezentację spółek przed sądami i organami administracji publicznej.