Prawo spadkowe

 

Nasze doświadczenie zawodowe wskazuje, że szczególnie cenne okazuje się wsparcie prawnika w przypadku śmierci osoby bliskiej. Niestety w naszej kulturze prawnej sprawy majątkowe często traktowane są po macoszemu. Niejednokrotnie prowadzi to do nieuregulowania stanu prawnego praw majątkowych wchodzących w skład spadku, a nawet przypadnięcia spadku osobom nieuprawnionym.

W obszarze tej dziedziny oferujemy:

  • obsługę prawną spadkobierców oraz przyszłych spadkodawców,
  • pomoc w sporządzeniu testamentu i możliwe najpełniejsze urzeczywistnienie woli przyszłego spadkodawcy,
  • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenia i przyjęcia spadku,
  • nabywanie spadku w sytuacji braku znajomości dokładnego kręgu spadkobierców,
  • dział spadku, w tym kompleksowe prowadzenie spraw sądowych,
  • wydziedziczenie oraz niegodność dziedziczenia,
  • roszczenia o zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe.