Odszkodowania i ubezpieczenia

 

Nasza kancelaria oferuje pomoc w formułowaniu i wydobywaniu roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie. Reprezentujemy Klientów na etapie przedsądowym, bierzemy udział w negocjacjach, zawieramy ugody i porozumienia. W sposób kompleksowy pomagamy Klientom przebrnął przez spór sądowy, posiadamy duże doświadczenie procesowe, gdzie prawnicy naszej kancelarii byli obecni na setkach rozpraw sądowych. Dzięki powyższemu gwarantujemy fachową obsługę prawną oraz wsparcie psychiczne nawet w najbardziej stresogennych sytuacjach.

Prowadzimy sprawy z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu:

  •  szkód i wypadków komunikacyjnych, roszczeń powstałych na gruncie obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowców, AC i NNW,

Niestety zakłady ubezpieczeń bardzo często dokonują zaniżenia kwot odszkodowań. W zakresie szkód majątkowych przejawia się to w wyliczaniu kosztów naprawy pojazdu według cen części nieoryginalnych, stosowaniu bardzo zaniżonych stawek roboczogodziny zakładów mechanicznych, czy wreszcie stosowaniu mechanizmu tzw. szkody całkowitej. W zakresie szkód osobowych dostrzegamy tendencję do podnoszenia braku wykazania wysokości zadośćuczynienia oraz powoływanie się na mechanizm przyczynienia się do powstania szkody. Jesteśmy wyczuleni na tego typu zachowania ze strony sprawców szkód i ich ubezpieczycieli, co pozwala nam na uzyskanie pełnej kwoty rekompensaty.

  • śmierci osoby bliskiej, w szczególności wynikłych na skutek wypadków komunikacyjnych,
  • szkód i krzywd wyrządzonych przez osoby trzecie, w tym pobicia, uszkodzenia ciała, choroby oraz wszelkie inne delikty,
  • wypadków przy pracy oraz uszkodzeń mienia pracowniczego,
  • błędów lekarskich, zakażeń w podmiotach leczniczych,
  • szkód górniczych, katastrof budowlanych,
  • wszelkich szkód majątkowych powstałych w mieniu ruchomym i nieruchomościach,
  • wszelkich szkód na osobie,  w tym naruszeń dóbr osobistych.

Ponadto posiadamy duże doświadczenie w obsłudze Klientów posiadających wykupione polisy ubezpieczycieli ochrony prawnej. Oferujemy analizę dokumentacji ubezpieczeniowej, polis, ogólnych warunków umów i regulaminów.