Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Niezwykle delikatnymi i wymagającymi szczególnej atencji ze strony prawnika są sprawy rodzinne. Niestety bardzo często dochodzi do poważnych konfliktów w ramach rodziny, co powoduje poważne następstwa i  komplikacje natury prawno-ekonomicznej.

Zapewniamy pomoc w:

  • prowadzeniu sporów rozwodowych oraz o separację,
  • zniesieniu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oraz dalsze modyfikacje ustrojów majątkowych,
  • ustaleniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • ustaleniu kontaktów z dzieckiem,
  • prowadzeniu spraw alimentacyjnych, w szczególności między rodzicami, a dziećmi lub innymi krewnymi,
  • sprawach o ubezwłasnowolnienie,
  • sprawach dotyczących pochodzenie dziecka, w tym ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.