Potrzebujesz pomocy prawnej?

Możesz polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu

Szeroki zakres specjalizacji

Posiadamy szeroki zakres wiedzy z różnych obszarów prawa

Zasady współpracy

Gwarantujemy przejrzyste i dostosowane do potrzeb klienta warunki współpracy

Abonamenty prawne

Innowacyjny system opieki prawnej dla Ciebie, Twojej rodziny i dla Twojego przedsiębiorstwa

Obsługa prawna

podmiotów gospodarczych

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek i przedsiębiorców. Posiadanie obsługi prawnej zmniejsza ryzyko podjęcia błędnych i kosztownych decyzji, polepsza płynność finansową, chroni przed roszczeniami kontrahentów oraz organów nadzoru. Pomożemy Państwu odnaleźć się w mnogości przepisów prawnych oraz dostrzec możliwości i niebezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.

Klient indywidualny

 

Proponujemy opiekę prawną dla osób fizycznych i ich rodzin. Pomagamy w sporach sądowych, radzimy w codziennych sprawach. Bądź z Nami świadomym konsumentem i pracownikiem, nie bój się walczyć o swoje racje nawet w sporach z dużymi korporacjami. Pomoc prawnika gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz pewność w podejmowanych decyzjach. Bądź przezorny i zapobiegaj problemom.

Porady prawne i dokumentacja prawnicza

Udzielamy porad prawnych, wydajemy opinie prawne, pomagamy w rozwiązywaniu problemów. Sporządzamy odpowiednią dokumentację prawniczą, uczestniczymy i asystujemy przy zawieraniu różnorakich umów, redagujemy pisma, wnioski i wystąpienia. Oceniamy możliwości i ryzyka związane z założeniem sprawy sądowej. Każda ważniejsza decyzja, czy to w życiu osobistym, czy zawodowym powinna być skonsultowana z prawnikiem.

Zastępstwo przed sądami i urzędami

 

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Prokuraturą oraz innymi organami ścigania. Zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędne przy obowiązujących rygoryzmach procesowych, zmniejsza ryzyko niepowodzeń, pozwala na prawidłowe zaprezentowanie swoich racji. Wypracujmy razem strategię procesową gwarantującą powodzenie sprawy.

O kancelarii:

Jesteśmy nowoczesną, świeżą i prężnie rozwijającą się kancelarią radcowską świadczącą pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych. Jeżeli szukają Państwo pomocy prawnika to dobrze Państwo trafili.

Myślimy i działamy proaktywnie, wszelkie przedstawione przez Klientów zagadnienia nie rozważamy w kategoriach problemów, a wyzwań i możliwości, których warto się podjąć. Naszą kancelarię charakteryzuje szybki i partnerski kontakt z Klientem.

Cenimy sobie, że możemy wykonywać zawód zaufania publicznego i Klienci powierzają nam swoje sprawy zawodowe i osobiste. Z tego też względu zachowujemy bardzo wysoki rygoryzm w zakresie tajemnicy zawodowej. Kancelaria podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC od wykonywanych czynności zawodowych, pracujemy zgodnie z wymogami etycznymi i samorządowymi radców prawnych, pracownicy naszej kancelarii zobowiązani są do ustawicznego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Radca Prawny, a Adwokat:

Wielu Klientów zastanawia się jaka jest różnica pomiędzy Radcą Prawnym, a Adwokatem. Mało kto wie, że w aktualnym porządku prawnym całościowo zostały zrównane uprawnienia obu tych zawodów z tym zastrzeżeniem, że Radcowie Prawni pod pewnymi warunkami dodatkowo mogą świadczyć pomoc prawną w ramach stosunku pracy.

Historycznie podział ten wynikał ze specjalizacji zawodowej Radców Prawnych i Adwokatów. Radcowie Prawni zajmowali się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek i przedsiębiorców. Natomiast Adwokaci bronili i reprezentowali klientów w sprawach karnych, karnoskarbowych, rodzinnych i spadkowych. Obecnie podział ten uległ zatarciu.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową samorządu radców prawnych: www.kirp.pl