Prawo konsumenckie

 

Bardzo ważną, a niejednokrotnie niedocenianą dziedziną prawną przez wielu prawników są szeroko pojęte sprawy konsumenckie. Sprowadzają się one do pomocy prawnej Klientom indywidualnym, nieprowadzącym działalności gospodarczej. W ocenie naszej Kancelarii docelowo każda osoba fizyczna powinna mieć swojego prawnika, co podnosi komfort życia i poczucie bezpieczeństwa.

Oferujemy pomoc w następujących sprawach:

  • opiniowanie i redagowanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentacji prawniczej, pomagamy w zrozumieniu tekstu prawnego,
  • zaciągnie kredytów i pożyczek konsumenckich,
  • podnoszenie roszczeń gwarancyjnych i o rękojmie przy zakupie wszelkiego rodzaju dóbr materialnych,
  • prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
  • reprezentacja interesów Klientów przed przedsiębiorcami i zakładami ubezpieczeń,
  • zgłaszanie skarg do wszelkich organów nadzoru, w tym Rzecznika Praw Konsumenta, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Pacjenta, Państwowej Inspekcji Pracy, wybranych organów dyscyplinarnych i innych,
  • stała opieka prawna w sprawach rodzinnych i spadkowych,
  • upadłość konsumencka.