Prawo budowlane i nieruchomości

 

Podejmowanie decyzji w ramach tej branży, ze względu na dużą kapitałochłonność oraz ryzyka szkodowe, powinny zawsze odbywać się przy współudziale prawnika.

W tym zakresie oferujemy:

  • obsługę prawną na każdym etapie procesu budowlanego,
  • reprezentację przed nadzorem budowlanym, uzyskiwanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji,
  • sporządzanie, redagowanie umów z inwestorami, wykonawcami i podwykonawcami,
  • egzekwowanie stosowania zapisów umownych, formułowanie i obrona przed roszczeniami, reprezentacja przedsądowa i sądowa,
  • udział prawnika przy obrocie nieruchomościami,
  • obsługę prawną zarządców nieruchomości, w tym windykacja roszczeń na etapie sądowym i komorniczym, zarówno na skalę incydentalną, jak i masową.