Instytucje pożyczkowe

 

Nasza kancelaria świadczy stałą obsługę prawną instytucji pożyczkowych, których przedmiotem jest udzielanie pożyczek pieniężnych na rynku konsumenckim i biznesowym.

Prowadzenie działalności pożyczkowej z naruszeniem przepisów prawnych może doprowadzić do powstania zatorów płatniczych i nieściągalności zadłużenia oraz co gorsze, może narazić na poniesienie odpowiedzialności karnej. W obecnym porządku prawnym istnieje realne ryzyko poniesienia grzywny pieniężnej nawet do kwoty 1 000 000 złotych, czy kary pozbawienia wolności do lat 3 i więcej. Każdy zna historię Amber Gold sp. z o. o., dlatego tak ważne jest zagwarantowanie sobie należytej obsługi prawnej, zarówno z perspektywy pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Zapewniamy:

  • dostosowanie prowadzenia działalności gospodarczej do rygorystycznych zmian w przepisach prawnych z sektora instytucji udzielających pożyczek pozabankowych,
  • sporządzanie i redagowanie umów o kredyt konsumencki,
  • reprezentację przed organami nadzoru, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konsumenta oraz Komisją Nadzoru Finansowego,
  • windykację roszczeń na etapie sądowym i komorniczym, zarówno na skalę incydentalną, jak i masową,
  • pomoc osobom oszukanym i poszkodowanym przez parabanki.