Transport drogowy i spedycja

 

Transport drogowy jest jedną z wiodących gałęzi polskiej gospodarki. Dzięki konkurencyjnym warunkom oraz wysokiej jakości świadczonych usług polskie firmy przewozowe zajmują bardzo silną pozycję na rynku europejskim. Celem dbałości o reputację oraz zachowania stabilności finansowej, firmy z tej branży powinny mieć zagwarantowaną profesjonalną opiekę prawną.

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

  • pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności transportowej, uzyskiwanie stosownych zezwoleń, licencji oraz ubezpieczeń,
  • obsługę prawną przewozów świadczonych w ruchu krajowych oraz w ruchu międzynarodowym,
  • sporządzanie i redagowanie umów, dokumentacji przewozowej oraz spedycyjnej,
  • dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi, odpowiedzialność za przewóz towarów i osób, prowadzenie spraw sądowych przeciwko kontrahentom, pracownikom oraz ubezpieczycielom,
  • poprawne powierzenie mienia kierowcom, odpowiedzialność odszkodowawcza kierowców,
  • dochowanie czasu pracy kierowców, postępowanie przed Inspekcją Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy,
  • wdrażanie zakładowych przepisów prawa pracy, sporządzanie i redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, układów, zarządzeń,
  • obsługa roszczeń pracowniczych, w tym o diety i ryczałty za noclegi.

Kwestia optymalnego ustalenia wysokości diet i ryczałtów z tytułu delegacji służbowych, świadczonych przez kierowców w ramach ruchu krajowego oraz międzynarodowego stanowi jedną z ważniejszych wyzwań, przed którymi staje każdy przedsiębiorca przewozowo-spedycyjny. Nasza kancelaria uczestniczyła w wielu sporach sądowych powstałych na tym tle, nierzadko nieznaczne niedomówienia prawne wiązały się z wyrokami zasądzającymi wielotysięczne kwoty na rzecz kierowców.