Prawo umów

 

Nasza Kancelaria zapewnia sporządzanie oraz drobiazgowe weryfikowanie wszelkich umów cywilnoprawnych i handlowych, umów nazwanych, nienazwanych, mieszanych i ramowych. Właściwa znajomość przepisów prawnych pozwala na obwarowanie umów odpowiednimi klauzulami i zabezpieczeniami, wskazujemy na konsekwencje prawne i ryzyka związane z podpisywaną umową.

Gwarantujemy również obsługę prawną związaną z umowami, w tym:

  • podnoszenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami z umów,
  • naliczanie i wydobywania kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych,
  • wypowiadanie i odstępowanie od umów,
  • unieważnianie kontraktów oraz poszczególnych zapisów umownych,
  • ustalanie istnienia lub nieistnienia umów,
  • dochodzenie zawarcia umów przyrzeczonych.