Prawo pracy

 

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć narastającą dynamikę w powstawaniu regulacji prawnych z zakresu prawa pracy. Niepewność wzmaga ciągła zmienność prawa i widmo kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

W zakresie omawianej specjalizacji świadczymy:

  • obsługę prawną pracodawców, w tym wdrażanie zakładowych przepisów prawa pracy, sporządzanie i redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, układów, zarządzeń,
  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji oraz kontraktów menedżerskich,
  • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy,
  • restrukturyzacja zatrudnienia oraz zwolnienia grupowe.

Doradzamy we wszelkich sporach związanych z zatrudnieniem, w tym:

  • reprezentowanie stron konfliktu w sporach dyscyplinarnych i sądowych,
  • występowanie i obrona przed wszelkimi roszczeniami związanymi ze stosunkiem pracy,
  • diagnozowanie charakteru nawiązanego stosunku prawnego, ustalenie stosunku pracy.