Prawo medyczne

 

Nasza kancelaria oferuje kompleksową i stałą obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym:

  • podmiotów leczniczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego,
  • lekarzy wykonujących indywidualną praktykę zawodową;
  • pielęgniarek i położnych wykonujących indywidualną praktykę zawodową.

Oferujemy pomoc przy rejestracji działalności leczniczej, przygotowanie placówki do kontroli prowadzonych przez szereg instytucji, w tym organ rejestrowy, Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną. Stale czuwamy nad dynamicznie zmieniającym się porządkiem prawnym z sektora prawa medycznego.

Kancelaria zajmuje się również:

  • problematyką praw pacjenta i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych oraz obroną przed tego typu roszczeniami,
  • reprezentacją przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • obroną w postępowaniach dyscyplinarnych lekarzy, pielęgniarek i położnych.