Pokrzywdzony w procesie karnym, prawo wykroczeniowe

 

Wiele osób pokrzywdzonych przestępstwami (np. pobicia, wypadki samochodowe) zapomina lub bagatelizuje, że w toku toczących się postępowań karnych lub wykroczeniowych przysługuje im przymiot osoby pokrzywdzonej. Jest do bardzo znamienne uprawnienie, dzięki któremu obok prokuratora można występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pozwala to na uzyskanie wyższego wyroku skazującego dla sprawcy przestępstwa, a także uzyskanie odszkodowania już w toczącym się procesie karnym. Dzięki powyższemu możemy uniknąć występowania z odrębnymi powództwami cywilnymi.

Oferujemy:

  • zastępstwo procesowe pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed policją lub prokuraturą,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania przed Sądem, kierowanie wniosku o odszkodowanie, popieranie aktu oskarżenia i sugerowanie własnych rozwiązań karnoprawnych (pozwala to na surowsze skazanie sprawcy przestępstwa),
  • aktywny udział na rozprawach sądowych, przesłuchiwanie oskarżonego, świadków i biegłych sądowych,
  • kompleksowa obrona  w sprawach o wykroczenia.